NOVI PROGRAMI!


Instruktor/ica grupnog fitnesa uz glazbu

Vježbanje je neophodna sastavnica zdravog života i važan preduvjet zdravlja. Dinamičan tempo života, ali i trendovi, nametnuli su tjelovježbu i zdravu prehranu kao neizostavan dio svakodnevice što je dovelo do velike ponude raznovrsnih programa vježbanja i potrebe za stručnim osobama koje će ih provoditi. Pred instruktore grupnog fitnesa stavljeni su složeni zahtjevi u pogledu znanja, organizacije i osmišljavanja uspješnog programa vježbanja i koreografije uz glazbu.

UVJETI UPISA:

 • završena trogodišnja srednja škola
 • napunjenih 18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova
 • specifične motoričke sposobnosti koje će se provjeravati u ustanovi prije početka programa.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • definiranje uloge i funkcije organskih sustava
 • mogućnost podučavanja elemenata grupnog fitnesa uz glazbu
 • demonstracija i podučavanje pravilnog izvođenja osnovnih kretnji
 • prepoznavanje i određivanje intenziteta vježbe, ritma i brzine glazbe kod podučavanja
 • demonstracija pravilnog položaja tijela i disanja
 • korištenje rekvizita i rukovanje tehničkom opremom prilikom podučavanja na ispravan način
 • primjena zakonske regulative zaštite na radu.

 

Specijalist/ica zaštite na radu

Program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu provodi se s ciljem da se polaznici usavrše sukladno potrebama za obavljanje poslova zaštite na radu za određenog poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca.

UVJETI UPISA:

 • završena trogodišnja srednja škola
 • napunjenih 18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova
 • minimalno radno iskustvo od 6 mjeseci.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • obavljanje poslova stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način
 • izrada procjene rizika
 • primjena pozitivnih propisa iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi kojima se razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora može umanjiti ili svesti na prihvatljivu mjeru
 • provođenje internih nadzora procesa rada i opreme, pregledavanje i sudjelovanje u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavanje vrsta opasnosti i štetnosti te rizika u procesu rada, kao i primjenjivanje odgovarajućih pravila zaštite na radu
 • organiziranje osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • korištenje znakova sigurnosti i natpisa u skladu s utvrđenim pravilima
 • vođenje propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu
 • provođenje unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu i pružanje stručne pomoći poslodavcu, ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu
 • provođenje suradnje s tijelima inspekcije rada, sudjelovanje u inspekcijskim nadzorima i surađivanje sa specijalistima medicine rada
 • organiziranje zaštite na radu i primjenjivanje pravila zaštite na radu kod poslodavca
 • prijavljivanje ozljeda na radu sukladno zakonskim propisima te obavljanje analiza i istraživanja uzroka nastanka ozljeda radi sprječavanja njihovih ponavljanja
 • obavještavanje poslodavca i odgovarajuće službe poslodavca o stanju zaštite na radu, potrebnim mjerama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nedostataka
 • primjenjivanje pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći, kao i mjere zaštite okoliša, unaprjeđivanje stanja zaštite na radu i prevenciju stresa na radu.

 

Upisi u tijeku!

Za sve detalje kontaktirajte nas na besplatni broj telefona: 0800 442 442 ili pošaljite upit na e-mail: petar@zrinski.org.

  Galerija
Nema slika povezanih s ovom objavom.


  Kalendar
 |  10  |  2018
pon uto sri čet pet sub ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

  O nama

Od 2003. godine Učilište provodi moderne programe i nudi suvremeni pristup obrazovanju namijenjen svima koji se žele prekvalificirati, dodatno obrazovati, usvojiti nove vještine i usavršiti postojeće.

  Kontaktirajte nas:
  Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 1 36 95 587
E-pošta : petar@zrinski.org