Specijalistički poslovni seminari

Intenziv o EU fondovima

Autor: Marina Nikolić
8. veljače 2013.
Intenziv o EU fondovima

Svrha i cilj seminara:

Ovim seminarom Vam omogućujemo da već tijekom seminara pronađete partnere za svoj projekt!

Možete prijaviti projekt odmah, uz pomoć iskusnih projektnih menadžera!

 

Obuhvaćene teme i raspored: 

 1. dan - Upoznavanje s fondovima Europske unije

 

 • upoznavanje s ...

Više
 
Specijalistički poslovni seminari
Ažurirano: 9. prosinca 2016. 14:00

Umijeće networkinga u projektnom menadžmentu i Financijski menadžment

Petar Zrinski
Financijski menadžment

Seminar se sastoji od 2 modula:

 • „Umijeće networkinga u projektnom menadžmentu”
 • „Financijski menadžment”

koja se mogu i odvojeno pohađati.

 

„Umijeće networkinga u projektnom menadžmentu”

Svrha i cilj:

Trening i upoznavanje s vještinom umrežavanja u svrhu poboljšavanja osobnih i poslovnih odnosa. Bazičan ...

Više
 
Specijalistički poslovni seminari
Ažurirano: 9. prosinca 2016. 14:01

Kako od ideje stvoriti projekt

Autor: IRCZ
14. listopada 2011.

Svrha i cilj:

Upoznavanje s procesom pretvaranja ideje u projekt u skladu sa strategijom organizacije.

 

Obuhvaćene teme:

 • Predstavljanje predavača i upoznavanje s treningom i materijalima za rad
 • Projektni menadžment - alat za realizaciju ideja
 • Preliminarna analiza
 • Analiza dionika
 • Problemska analiza
 • Analiza ciljeva ...

Više
 
Specijalistički poslovni seminari
Ažurirano: 9. prosinca 2016. 14:00

Upravljanje projektnim ciklusom

Autor: IRCZ
14. listopada 2011.

Svrha i cilj:

Upoznavanje s okvirom upravljanja projekta životnim ciklusom projekta, definiranje projektnih mogućnosti u skladu sa strategijom organizacije, upravljanje ljudskim resursima, vremenom i troškovima na projektu.

 

Obuhvaćene teme:

 • Predstavljanje predavača i upoznavanje s treningom i materijalima za rad
 • Okvir upravljanja ...

Više
 
Specijalistički poslovni seminari
Ažurirano: 9. prosinca 2016. 14:01

Uspješno oglašavanje

Petar Zrinski
11. studenoga 2010.

Svrha i cilj seminara:

Objasniti specifičnosti i značenje gospodarskog oglašavanja, razumjeti važnost definiranja ciljeva i oblika oglašavanja, usavršiti znanja o oblicima oglašavanja, upoznati se s razlikom između oglašavanja proizvoda ili usluge i institucionalnog oglašavanja, unaprijediti znanja o procesu oglašavanja, sagledati važnost korištenja ...

Više
 
Specijalistički poslovni seminari
Ažurirano: 9. prosinca 2016. 14:00

Kreativnost u poslovanju

Petar Zrinski
11. studenoga 2010.

Svrha i cilj seminara:

Trening je namijenjen menadžerima i poduzetnicima te zaposlenicima u segmentu marketinške komunikacije, voditeljima marketinga, voditeljima prodaje i svima ostalima koji žele koristiti ova znanja i vještine u svom poslovanju. Kreativnost je važna u svim poslovnim procesima i u ...

Više
 
Specijalistički poslovni seminari
Ažurirano: 9. prosinca 2016. 14:00

Upravljanje osobnim i obiteljskim financijama

Petar Zrinski
11. studenoga 2010.

Svrha i cilj seminara:

Planiranje osobnih financija, pravilno donošenje odluke o kupovini, osobna zaštita i zaštita imovine od rizika, investiranje viška dohotka, planiranje financija za „treću životnu dob“.

Obuhvaćene teme:

 • Predstavljanje predavača i upoznavanje s treningom i materijalima za rad
 • Uvod u ...

Više
 
Specijalistički poslovni seminari
Ažurirano: 9. prosinca 2016. 14:00

Novosti u računovodstvenom sustavu za poduzetnike

Petar Zrinski
11. studenoga 2010.

Svrha i cilj seminara:

Cilj je seminara-radionice, praktična primjena Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja kod malih i srednjih te velikih poduzetnika koji se primjenjuju od 1. 1. 2008. S početkom primjene novog Zakona o računovodstvu nastale su značajne promjene u računovodstvenom sustavu financijskog ...

Više
 
Specijalistički poslovni seminari
Ažurirano: 9. prosinca 2016. 14:00

Računovodstvo za neračunovođe

Petar Zrinski
11. studenoga 2010.

Svrha i cilj seminara:

Upoznavanje s pojmom računovodstva, upoznavanje s podjelom računovodstva i područjima primjene, temeljnim odredbama Zakona o računovodstvu kako bi lakše shvatili zakon i njegovu uporabu, a to je ujedno i uvod u pojam kontnog ili računskog okvira, korisnicima financijskih ...

Više
 
Specijalistički poslovni seminari
Ažurirano: 9. prosinca 2016. 14:00

Poslovne financije

Petar Zrinski
11. studenoga 2010.

Svrha i cilj seminara:

Osnovni su ciljevi edukacije o poslovnim financijama stjecanje znanja o upravljanju financijama poduzeća, aktivnostima za postizanje veće profitabilnosti poslovanja i povećanja bogatstva dioničara. Ovaj seminar ima za zadaću upoznati auditorij s osnovnim znanjima iz područja poslovnih financija, prikazati ...

Više
 
Specijalistički poslovni seminari
Ažurirano: 9. prosinca 2016. 14:01

  O nama

Od 2003. godine Učilište provodi moderne programe i nudi suvremeni pristup obrazovanju namijenjen svima koji se žele prekvalificirati, dodatno obrazovati, usvojiti nove vještine i usavršiti postojeće.

  Kontaktirajte nas:
  Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 1 36 95 587
E-pošta : petar@zrinski.org