O nama

Tradicija, kvaliteta i povjerenje

Cjeloživotno učenje kao kontinuirani proces učenja i obrazovanje odraslih mora biti povezano s potrebama pojedinca, tržišta rada, svih razina obrazovanja i društva u cjelini. Duga tradicija obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj ogleda se u razvijenoj mreži ustanova koje provode programe obrazovanja odraslih. Jedna od ustanova je i Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski čiji je cilj osposobljavanje i usavršavanje odraslih s fokusom na cjeloživotno obrazovanje za poduzetništvo.

Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski osnovano je 2003. godine u Zagrebu od kada samostalno djeluje kao članica Obrazovne grupe Zrinski.

Učilište provodi moderne programe i nudi suvremeni pristup obrazovanju namijenjen svima koji se žele prekvalificirati, dodatno obrazovati, usvojiti nove vještine i usavršiti postojeće.

Različitim programima obrazovanja pomažemo u usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada, potičemo zapošljavanje i samozapošljavanje, a kvalitetom i realizacijom projekata i uvođenjem novih programa pratimo trendove suvremenih tehnologija, potrebu i razvoj različitih poslova.

Slijedeći trendove europske politike obrazovanja odraslih Učilište je svojim dosadašnjim radom steklo afirmaciju i povjerenje širokog kruga korisnika podižući kvalitetu obrazovanja uz kontinuirano promicanje i isticanje uloge i važnosti obrazovanja odraslih.

Naše posebnosti:

  • Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski posjeduje certifikat ISO 9001, čime je potvrđena visoka kvaliteta njegovog rada.
  • Učilište raspolaže značajnim stručnim i drugim kapacitetima za realizaciju svih programa što mu pruža dodatnu vrijednost i prednost jer djeluje u okviru Obrazovne grupe Zrinski.
  • Učilište je dio institucionalnog sustava obrazovanja za poduzetništvo Education for Entrepreneurship (E4E).
  • Učilište aktivno surađuje s odgovarajućim tijelima na državnoj razini, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, gradovima, županijama, sindikatima, udrugama, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom obrtničkom komorom, razvojnim agencijama i drugim značajnim čimbenicima kojima je temeljni cilj povećanje broja sudionika u obrazovanju odraslih, ponuda odgovarajućih programa i mogućnosti obrazovanja te kontinuirano podizanje kvalitete obrazovanja odraslih.
  • U okviru učilišta djeluje i Centar za karijere kojim se zainteresiranim osobama pruža usluga profesionalnog usmjeravanja prilikom donošenja odluke o daljnjem razvoju osobne karijere.

Naši obrazovni programi

Programi obrazovanja – srednja stručna sprema, stručno osposobljavanje i usavršavanje

Obrazovanje odraslih obuhvaća programe za stjecanje školske ili stručne spreme, programe prekvalifikacije, doškolovanja te programe osposobljavanja i usavršavanja. Provedba ovih programa odvija se na osnovu verificiranih programa od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Završetkom ovih oblika obrazovanja, polaznici stječu javni certifikat koji se upisuje u e-radnu knjižicu.

Pored navedenog, Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski nastoji u svom djelovanju integrirati obrazovne potrebe tržišta rada i suvremene tendencije u obrazovanju odraslih. Prilikom donošenja svih nastavnih planova i programa uvažavaju se propisani uvjeti te prethodna znanja i vještine odraslih polaznika te usklađuju s potrebama poslodavaca.

Učenje je usmjereno na polaznike, njihove potrebe, znanja i vještine koje će im osigurati prilagodljivost, fleksibilnost i uspješno obavljanje odgovarajućih poslova, kao i veću mobilnost, konkurentnost te zapošljivost na otvorenom i sve zahtjevnijem tržištu rada.

Suvremenim metodama izvođenja nastave, stručnim i kvalitetnim nastavnim kadrom polaznicima svih programa pruža se mogućnost stjecanja teoretskih i praktičnih kompetencija te unapređenje postojećih uz visoku razinu kvalitete i druge povoljne uvjete.

Seminari

Učilište priprema i realizira otvorene i˝in-house“ seminare. Navedeni programi kraćeg su trajanja, specijalistički, interaktivni i omogućavaju polaznicima primjenu stečenog znanja u najkraćem vremenu. Nastavnici su iskusni i primjenjuju najbolju praksu u izvođenju nastave, motivirajući polaznike na aktivno sudjelovanje i podizanje razine vlastitog znanja.

Programi 3 u 1, 2 u 1 i 1 +1 otvaraju perspektivu na tržištu rada

Programi učenicima omogućavaju stjecanje četverogodišnje srednje stručne spreme što je osnovno polazište za nastavak školovanja, pripreme za državnu maturu, što otvara mogućnost upisa na fakultet i osposobljavanje za samostalnog menadžera u poduzetništvu kao priznate kvalifikacije s upisom u e-radnu knjižicu. Maturanti prema svojim potrebama sami kombiniraju svoj program!

Naš daljnji razvoj

Prilagođavanjem potrebama polaznika, gospodarskim subjektima, našim partnerima, drugim dionicima i široj društvenoj zajednici, razvijamo Učilište u modernu i prepoznatljivu ustanovu za obrazovanje odraslih, a sinergijom u djelovanju s drugim članicama Obrazovne grupe Zrinski u mogućnosti smo zadovoljiti potrebe, visoke zahtjeve i očekivanja svih naših korisnika i individualnih i korporativnih.

Daljnjem rastu i razvoju Učilišta posebno će doprinijeti uvođenje i ponuda e-learning učenja, što će omogućiti još širu ponudu programa, pristupačnost i veću uključenost polaznika i našu prisutnost u svakom kutku Republike Hrvatske.

Na takav način omogućit ćemo da se broj uključenih osoba u obrazovne programe odraslih sa sadašnjih 2 % u našoj zemlji, podigne na razinu prosjeka od 9,1 % koliko iznosi na razini Europske unije.

Obrazovana i konkurentna radna snaga s potrebnim znanjima, vještinama i kompetencijama, inovativne i prilagodljive kompanije, usklađeno tržište rada, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih siguran su put k rastu produktivnosti, BDP-a, zaposlenosti i socijalnoj uključenosti.

Navedenim ciljevima bit će usmjereno i naše buduće djelovanje, pa smo uvjereni da će prilikom planiranja razvoja karijera naših polaznika i potreba partnera, izbor učilišta po njihovoj mjeri i u predstojećem razdoblju biti Pučko otvoreno učilište Zrinski.

Tko smo

Dimitrije Milojević, mag. pol.
v.d. ravnatelja

E: dimitrije.milojević@zrinski.org

 

Josipa Tafra, struč. spec. oec.
Voditeljica referade

T: 01 4002 300
F: 01 3014 793
E: josipa.tafra@zrinski.org

 

 

 

Više

Lokacija Zagreb

Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Telefon: ++385 1 3695 587 ili ++385 1 4002 300

Fax: ++385 1 3014 793

Besplatni infotelefon: 0800 442 442

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - četvrtak: od 09:00 do 17:00 sati ...

Više

  O nama

Od 2003. godine Učilište provodi moderne programe i nudi suvremeni pristup obrazovanju namijenjen svima koji se žele prekvalificirati, dodatno obrazovati, usvojiti nove vještine i usavršiti postojeće.

  Kontaktirajte nas:
  Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 1 36 95 587
E-pošta : petar@zrinski.org