Strateški ciljevi


 Akademska izvrsnost
  •  kvaliteta nastavnog plana i programa
Istraživačka izvrsnost
  • znanstveno-stručna istraživanja obrazovanja za poduzetništvo
Inovacijska izvrsnost
  • inovativni pristup poučavanju i komunikacija sa studentima
Društvena uključenost
  • komunikacija s društvenom zajednicom

  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org