Natječaj za izbor dekana/ice


Temeljem članka 68. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11 i 94/13), čl. 31. Statuta Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski (dalje u tekstu: Visoka škola) iz Zagreba, Selska cesta 119, Visoka škole objavljuje:

 

NATJEČAJ

ZA IZBOR DEKANA/ICE

 

I.      Dekan Visoke škole izabire se na mandatno razdoblje od četiri akademske godine.

II.     Za dekana može biti izabrana osoba u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, nastavnom zvanju profesora visoke škole ili višeg predavača.

III.    Kandidati za dekana uz prijavu trebaju priložiti:

         - životopis,

         - program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje,

         - preslik odluke o izboru kojom se dokazuje stečeno znanstveno-nastavno, odnosno nastavno zvanje,

         - preslike diploma.

IV.    Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Kao početni dan roka uzima se prvi sljedeći dan od objave natječaja u Službenom listu Republike Hrvatske -„Narodnim novinama“.

V.     Prijave se uz potrebnu dokumentaciju dostavljaju na adresu:

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje N.Š.Zrinski, Selska cesta 119, Zagreb, s naznakon „Natječaj za izbor dekana“.

VI.   Sudionici natječaja obavijestit će se o rezultatima izbora u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

VII.  Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (NN 82/08).

VIII. Imena i prezimena svih pristupnika s programima rada objavljuju se na internetskim stranicama Visoke škole.

IX.   Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati u daljnjem postupku izbora. Osobe koje dostave nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj, ne smatraju se kandidatima za dekana.

  Galerija
Natječaj Zrinski


  Kalendar
 |  3  |  2019
pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org