Održane radionice na temu „Razvoj i unapređenje poučavatelja u skladu s načelima HKO-a”


Radionica na temu Razvoj i unapređenje poučavatelja u skladu s načelima HKO-a održana je 4. ožujka 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Radionice su održane u sklopu projekta „Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim studijskim programima poduzetništva” u okviru programa HR.3.1.15. „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“ Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., čiji je nositelj Visoka škola Virovitica s partnerima Ekonomskim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Veleučilištem VERN, Veleučilištem Rijeka, Visokom školom za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski iz Zagreba te Hrvatskom udrugom poslodavaca.

 

Predloženim projektom u trajanju od 15 mjeseci obuhvaćene su ciljne skupine od 650 studenata stručnih studija poduzetništva u RH, 25 nastavnika i 100 poslodavca čime se želi unaprijediti stručni studij poduzetništva u četiri visokoobrazovne institucije u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada i uspostaviti novi prema istim principima. Elementi projekta su jačanje kapaciteta poučavatelja, provedba anketa koje doprinose kvaliteti i relevantnosti programa kvalifikacije, razvoj i izrada standarda zanimanja u visokom obrazovanju za stručne studije poduzetništva, razvoj i izrada standarda cjelovitih kvalifikacija, razvoj metoda i analitičkih materijala i alata za procjenu i unapređenje kvalitetne nastave, razvoj inovativnih metoda poučavanja i izvora učenja, primjeri dobre prakse, prijenos inozemnih znanja i iskustava na nacionalnu razinu.

 

Cilj je radionice bio ujednačeno razumijevanje potrebe i metodologije izrade studijskih programa u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO) u svrhu implementacije HKO-a i razvoja novih pristupa planiranju procesa obrazovanja temeljen na ishodima učenja. Provedba ovog elementa doprinijela je ostvarenju ciljeva projekta.


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org