Nove aktivnosti na Tempus projektu „iDea LAB“ u Novom Sadu

Projektni sastanak i mentoriranje u sklopu TEMPUS projekta „Fostering Students' Entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration (iDea LAB)“, koji je trajao 3 dana u Novom Sadu, bio je povod okupljanju partnera iz zemalja u regiji. Na sastanku je sudjelovala i predstavnica Visoke škole Nikola Šubić Zrinski, Marina Nikolić.

 

U poslijepodnevnim satima, 15. 3. 2016., organiziran je i posjet „iDea LAB-u“ (tzv. „business incubatoru“) na Sveučilištu u Novom Sadu, a partneri su 16. 3. posjetili Suboticu i „iDea LAB“ na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici. Projektni se sastanak održao 16. 3. u prijepodnevnim satima na Sveučilištu u Novom Sadu, a mentoriranje je uslijedilo poslije sastanka te se nastavilo i prilikom posjete Subotici. Uz partnere u regiji na sastanku su sudjelovali partneri iz WUS Austrije, koji su održali spomenutu mentoring sesiju (mentoriranje) na kojoj se najviše razgovaralo o upravljanju rizicima nakon pokretanja „iDea LAB-ova“ na visokoškolskim institucijama, o interesu studenata za uključivanje te o održivosti projekta.

 

Projektni je sastanak za cilj imao definiranje nadolazećih aktivnosti u 2016., financijsko izvještavanje o odrađenim aktivnostima te organizaciju sljedećih mentoring posjeta BiH i Crnoj Gori, kao i sljedećeg projektnog sastanka u Novom Sadu u drugoj polovici rujna 2016. godine.


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org