Natječaj za izbor dekana/ice


Temeljem članka 68. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11 i 94/13), čl. 31. Statuta Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski (dalje u tekstu: Visoka škola) iz Zagreba, Selska cesta 119, Visoka škole objavljuje:

 

NATJEČAJ

ZA IZBOR DEKANA/ICE

 

I.      Dekan Visoke škole izabire se na mandatno razdoblje od četiri akademske godine.

II.     Za dekana može biti izabrana osoba u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, nastavnom zvanju profesora visoke škole ili višeg predavača.

III.    Kandidati za dekana uz prijavu trebaju priložiti:

         - životopis,

         - program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje,

         - preslik odluke o izboru kojom se dokazuje stečeno znanstveno-nastavno, odnosno nastavno zvanje,

         - preslike diploma.

IV.    Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Kao početni dan roka uzima se prvi sljedeći dan od objave natječaja u Službenom listu Republike Hrvatske -„Narodnim novinama“.

V.     Prijave se uz potrebnu dokumentaciju dostavljaju na adresu:

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje N.Š.Zrinski, Selska cesta 119, Zagreb, s naznakon „Natječaj za izbor dekana“.

VI.   Sudionici natječaja obavijestit će se o rezultatima izbora u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

VII.  Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (NN 82/08).

VIII. Imena i prezimena svih pristupnika s programima rada objavljuju se na internetskim stranicama Visoke škole.

IX.   Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati u daljnjem postupku izbora. Osobe koje dostave nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj, ne smatraju se kandidatima za dekana.


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org