Natječaj - za nastavno i nenastavno osoblje; mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107) ak. god 2018./2019. (III. rok)


KLASA: 602-04//19-15/02

URBROJ: 251-478-01-19-01

U Zagrebu dana 13.2.2019. godine

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski zastupana po dekanu dr.sc. Ivici Kataviću, prof. v.š., dana 13.2.2019. godine objavljuje:

Natječaj za sudjelovanje u programu Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince; za nastavno i nenastavno osoblje; mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107) ak. god 2018./2019. (III. rok)

PARTNER NA PROJEKTU: VISOKA ŠKOLA CEPS – CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE, KISELJAK, Bosna i Hercegovina

 

A) Cilj natječaja

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski (dalje: Visoka škola N. Š. Zrinski) objavljuje natječaj za odabir nastavnog i nenastavnog osoblja kojima će se dodijeliti financijska potpora u svrhu podučavanja ili osposobljavanja na Visokoj školi CEPS – CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE, Kiseljak, Bosna i Hercegovina; u akademskoj godini 2018./2019.

Visokoj školi N. Š. Zrinski je 2014. godine dodijeljena Erasmus University Charter za razdoblje od 2014.-2020. godine, čime je zadovoljen preduvjet za sudjelovanje u programu Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Visoka škola Nikola Šubić Zrinski će u ak. god. 2018./2019. dodijeliti financijska sredstva za slijedeće mobilnosti:

• Jednu odlaznu mobilnost nastavnog osoblja u svrhu podučavanja (5 dana + 2 dana putovanja)

• Jednu odlaznu mobilnost (ne)nastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja (5 dana + 2 dana putovanja)

Trajanje mobilnosti je od 5 dana do 2 mjeseca, bez vremena putovanja. U svim slučajevima aktivnost podučavanja mora obuhvaćati najmanje 8 sati nastave tjedno (ili niže razdoblje boravka). Osoblje mora aktivnosti mobilnosti obavljati u Visokoj školi CEPS – CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE, Kiseljak, Bosna i Hercegovina. Mobilnost mora biti realizirana u razdoblju do 30.9.2019. godine.

Na Natječaj za mobilnost osoblja mogu se prijaviti članovi osoblja zaposleni u Visokoj školi N. Š. Zrinski. Također, na natječaj se mogu prijaviti i vanjski suradnici Visoke škole N.Š. Zrinski koji s Visokom školom N.Š. Zrinski imaju sklopljen neki od oblika Ugovora o radu.

 

A) Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu

Da bi dobili pravo na financijsku potporu, kandidati/kandidatkinje moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. Osoblje (nastavno i nenastavno) mora biti zaposleno u Visokoj školi (Ugovor o radu / Ugovor o djelu)

2. Osoblje mora imati zadovoljavajuće znanje engleskog i/ili stranog jezika države u kojoj se obavlja podučavanje ili osposobljavanje

3. Osoblje mora predati potpunu dokumentaciju u propisanom roku, što je određeno ovim natječajem.

 

B) Kriteriji za odabir kandidata/kandidatkinja

1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija

2. Pismo motivacije od maksimalno 500 riječi na engleskom jeziku (obrazac u dodatku)

3. Pozivno pismo ustanove domaćina ili dokaz o uspostavljenom kontaktu (e-mail korespondencija)

4. Znanje engleskog jezika kao sekundarnog jezika aktivnosti tijekom mobilnosti na kojem će se odvijati podučavanje ili osposobljavanje *

5. Prednost kandidatima koji do sada nisu sudjelovali u nekom od programa mobilnosti

6. Akademska dostignuća (prema životopisu)

* Kao potvrda znanja engleskog jezika uvažavat će se i međunarodni certifikati kao dokaz znanja napredne razine i/ili certifikati o završenom tečaju te slični dokumenti. Znanje engleskog jezika provjeravat će se po potrebi na Visokoj školi N. Š. Zrinski.

C) Postupak prijave

1. Prijave moraju biti dostavljene do 28. 2. 2019. godine u studentsku referadu s naznakom sudjelovanje u programu Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na poštanskom pečatu) neće biti razmatrane.

2. Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom i to na adresu Visoka škola N. Š. Zrinski, Selska cesta 119, 10110 Zagreb (s naznakom: Ured za međunarodnu suradnju - Natječaj za sudjelovanje u programu Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince).

 

D) Postupak odabira kandidata

Selekcijski postupak odvija se u dva kruga:

1. krug - administrativna provjera prijava;

2. krug - odabir kandidata/kandidatkinja za mobilnost od strane Povjerenstva za odabir kandidata pri Visokoj školi N. Š. Zrinski, a prema kriterijima za odabir (po potrebi provjera znanja engleskog/njemačkog jezika onih kandidata/kandidatkinja koji su zadovoljili uvjete Natječaja (ukoliko nisu priložili certifikat o znanju stranog jezika).

 

E) Objava rezultata Natječaja

1. Popis dobitnika/dobitnica financijske potpore bit će objavljen na mrežnim stranicama Visoke škole N. Š. Zrinski (http://www.zrinski.org/nikola) u roku od najviše 10 radnih dana nakon zaključenja svakog roka Natječaja. Isti će o dobitku potpore biti obaviješteni elektronskom poštom.

2. Odbijeni kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni pismenim putem elektronskom poštom.

3. Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime javno objavi na listi.

 

F) Financijska potpora (grant)

Mjesečni iznos pojedinačne financijske potpore za nastavno i nenastavno osoblje odredit će se naknadno, ovisno o vrsti mobilnosti, a sukladno pravilima koje je propisala Europska komisija.

Nastavno i nenastavno osoblje s teškoćama u razvoju imaju pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti.

Prije odlaska na mobilnost nastavno i nenastavno osoblje sa svojim visokim učilištem potpisuje Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

 

G) Prijavna dokumentacija

1. Prijavni obrazac

2. Pismo motivacije od maksimalno 500 riječi na engleskom jeziku

3. Životopis (European CV format)

4. Potvrda o zaposlenju na matičnoj ustanovi

5. Pozivno pismo/korespondencija sa ustanovom domaćinom

6. Potvrda/certifikat o znanju engleskog jezika kao sekundarnog jezika na kojem će se aktivnosti mobilnosti odvijati (ukoliko je posjedujete)

 

H) Ostalo

Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije i po povratku s mobilnosti pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni) te Visokoj školi N. Š. Zrinski dostaviti potrebnu dokumentaciju.

 

I) Kontakt osobe za dodatne upite

Nikolina Žiljak, Erasmus koordinator

tel. 01 40 02 303

mail: nikolina.ziljak@zrinski.org

NAPOMENA: Uvjeti i propozicije ovog natječaja u skladu su sa službenim dokumentima Europske komisije te odredbama ugovora između Visoke škole i Agencije za mobilnost i programe EU.

Sve o Erasmusu pronađite na mrežnim stranicama Agencije:

http://www.mobilnost.hr/index.php?id=1033

 

Rok za prijavu: 28.2.2019.


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org