O studiju


Specijalističko usavršavanje iz poduzetništva u području dentalne medicine zajednički organiziraju Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski iz Zagreba i Hrvatska komora dentalne medicine.

 

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski iz Zagreba provodi stručni i specijalistički studijski program (ekonomija, poduzetništvo i menadžment malih i srednjih poduzeća) koji nudi široku ponudu poduzetničkih obveznih i izbornih predmeta koji pripremaju studente nakon uspješnog završetka studija za menadžerske pozicije u malim, srednjim i velikim poduzećima. Integralnim upravljanjem stvarnim poduzećem kao i studentskim poduzetničkim inkubatorom, studenti imaju priliku steći praktična znanja, vještine i kompetencije. Daljnja potvrda renomiranosti naše institucije je i vrlo produktivan rad Inovacijskog razvojnog centra s fokusom na domaće i međunarodne projekte, a istovremeno razvijamo programe cjeloživotnog obrazovanja te organiziramo međunarodne konferencije.

 

Zašto poduzetničko obrazovanje u dentalnoj medicini?

 

Polazeći od činjenice da se u javnom sektoru sve više razvija privatno poduzetništvo, a posebno u djelatnosti zdravstva, ocijenili smo korisnim i potrebnim izraditi poseban program osposobljavanja za samostalno i učinkovito obavljanje poslova Samostalnog menadžera poduzetništva u području dentalne medicine. Svjesni da temeljno obrazovanje i specijalizacija u području dentalne medicine ne pružaju sadržaje vezane za poduzetništvo zaključili smo da je zbog uspješnog poslovanja te daljnjeg razvoja i unapređenja privatne prakse u dentalnoj medicini potrebno implementirati u naše programe i jednogodišnje stručno osposobljavanje za Samostalnog menadžera poduzetništva dentalne medicine kako bi omogućili stjecanje potrebnih praktičnih znanja, vještina i kompetencija svima koji obavljaju poslove dentalne medicine u privatnoj praksi, u grupnoj praksi i zdravstvenoj ustanovi ili drugoj pravnoj ustanovi (trgovačkom društvu). Program je dizajniran prema ciljevima suvremenog upravljanja poslovanjem u području dentalne medicine te rješavanju svih poslovnih izazova kao i zauzimanju za ravnopravan položaj u odnosu na ostale kategorije poduzetnika poglavito u korištenju određenih potpora i poticaja, kao i razvoju novih usluga te širenju tržišta, odnosno novih korisnika usluga.

Naša misija je u suradnji s polaznicima programa osposobljavanja za samostalnog menadžera poduzetništva u području dentalne medicine ostvariti poduzetnički uspjeh u upravljanju poslovanjem ordinacija dentalne medicine u Republici Hrvatskoj.

Nakon završenog programa za Samostalnog menadžera poduzetništva u području dentalne medicine polaznik se može upisati i nastaviti stručni i specijalistički studij na Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, a predmeti koje je polaznik položio u ovom programu priznaju se sukladno zakonu i propisima.

 

Informacije i upisi

 

Online prijava 

 

Sve detaljnije informacije možete saznati na slijedećim kontakatima:

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski

Tel: +385 1 36 47 099

Fax: +385 1 4002-302

E-mail: cco@zrinski.org

Adresa: Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

 

 

Kad birate obrazovanje, birajte najbolje – izaberite Visoku školu Nikola Šubić Zrinski!


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org