Nastavni plan i program


Okvirni sadržaj programa

 

Nastavni plan i program stručnog osposobljavanja za Samostalnog menadžera poduzetništva dentalne medicine sadrži devet nastavnih cjelina:

 

  1. Poduzetništvo ordinacije dentalne medicine
  2. Upravljanje poslovnim procesima ordinacije dentalne medicine
  3. Pravno okruženje poslovanja ordinacije dentalne medicine
  4. Financijsko poslovanje ordinacije dentalne medicine
  5. Analiza poslovanja
  6. Ljudski resursi ordinacije dentalne medicine
  7. Marketing ordinacije dentalne medicine
  8. Umrežavanje i plasman usluga na EU tržište ordinacije dentalne medicine
  9. Poslovni plan ordinacije dentalne medicine.

 

Mentorskim pristupom i interakcijom polaznika i nastavnika, kao i obradom specifičnih sadržaja, zadataka i drugih aktivnosti, očekivano opterećenje polaznika po svakom modulu bit će 28 sati. Životopise nastavnika možete pronaći pod Dokumentima.

 

Nastava se održava ONLINE što omogućava potrebnu fleksibilnost i dostupnost obrazovnim sadržajima u vremenu koje svakom pojedinom polazniku najviše odgovara uvažavajući pri tome njegove redovne radne i obiteljske obveze.

 

Po završetku svake nastavne cjeline svaki pojedini polaznik izrađuje odgovarajući zadatak iz predmetnog sadržaja i to na vlastitom primjeru poslovanja svoje ordinacije dentalne medicine, čime se postiže istovremeno osposobljavanje i rješavanje konkretnog područja svakodnevnog rada ordinacije.

 

Nakon uspješno završenog programa polaznici dobivaju odgovarajuće uvjerenje da su uspješno završili program za Samostalnog menadžera poduzetništva dentalne medicine i isto se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Budući da u okviru Visoke škole Nikola Šubić Zrinski djeluje i poduzetnički inkubator kao stručna i logistička potpora praktičnom osposobljavanju polaznika, svaki polaznik programa stručnog osposobljavanja za samostalnog menadžera poduzetništva u području dentalne medicine imat će u tijeku edukacije kao i nakon završetka ovog programa odgovarajuću stručnu mentorsku potporu u bilo kojem trenutku kako bi na najbrži, najracionalniji i najučinkovitiji način mogao pristupiti rješavanju svakog pitanja i problema iz djelokruga svojeg poslovanja.


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org