BIZ - studentski poduzetnički inkubator


Najrazvijenije zemlje svijeta, kao i Europska unija, prepoznale su važnost podupiranja poduzetništva, razvoja poduzetničke klime i formiranja okvira koji podupire učenje za poduzetništvo.

 

Poduzetnička inkubacija posebno je važna za stvaranje mladih studentskih poduzeća i pružanje podrške u njihovoj najosjetljivijoj fazi – u ranim začecima razvoja. Studentski poduzetnički inkubator idealno je mjesto za studente koji su usmjereni na inovaciju, imaju dobru poslovnu ideju i žele započeti s vlastitim poslom.

Stručnjaci Visoke škole Nikola Šubić Zrinski kao članovi Radne skupine za razvoj Nacionalne strategije učenja za poduzetništvo 2010. – 2014. temeljem višegodišnjeg iskustva u edukaciji za poduzetništvo, prvi u Hrvatskoj i jedni od rijetkih u Europi, pokrenuli su projekt studentskih poduzetničkih inkubatora sa stvarnim studentskim poduzećima, čime su otvorili put sličnim projektima i za druge institucije. Stvarna se studentska poduzeća nameću kao jedno od mogućih načina rješavanja gospodarske krize i ogromnog problema velike nezaposlenosti mladih ljudi.

 

 

Iz te ideje nastala je Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora čiju je potporu za nastanak i rad pružilo i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) te Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO) u čijim je prostorima 2012. godine održana konferencija kada su potpisane prve Izjave o pristupanju MSPI-u. 2016. godine Visoka škola osniva BIZ – poduzetnički inkubator (Business Incubator Zrinski) koji nastavlja uspješan rad Studentskog poduzetničkog inkubatora te je upisan u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

 

Što je BIZ - studentski poduzetnički inkubator?

BIZ - studentski poduzetnički inkubator potporna je institucija koja daje na korištenje svoj prostor i pruža usluge i pomoć studentskim poduzećima, koja su osnovana za vrijeme studiranja na stručnom studiju u Visokoj školi Nikola Šubić Zrinski u Zagrebu, studentima specijalističkog studija iste obrazovne ustanove koji već posjeduju svoja poduzeća ili namjeravaju pokrenuti nova poduzeća za vrijeme studiranja te alumnima iste obrazovne ustanove.

 

Koja je misija BIZ - studentskog poduzetničkog inkubatora?

Misija BIZ-a je podupirati razvoj malog i srednjeg poduzetništva uz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja poduzetničkih ideja i na taj način sudjelovati u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji.

 

Koji su ciljevi BIZ - studentskog poduzetničkog inkubatora?

• omogućiti svakom studentu razvoj vlastitih kreativnih potencijala

• implementirati poslovne ideje u okviru rada studentskog poduzeća

• promovirati lokalno poduzetništvo

• povećati broj tvrtki koje opstaju na tržištu

• smanjiti vjerojatnost propasti start-up tvrtki i potaknuti njihov razvoj

• poticati inovativnost i razvoj novih tehnologija

• s dobavljačima i partnerima uspostaviti obostrano korisne odnose u stabilnoj i dugoročnoj suradnji

• povećati zadovoljstvo svih koji imaju interes u uspješnom poslovanju inkubatora.

 

Koje sve usluge pruža BIZ - studentski poduzetnički inkubator?

• pružanje savjetodavne i organizacijske pomoći

• poduzetnička i tehnološka edukacija

• prijenos znanja i tehnologije

• usluge poslovnog planiranja i razvoja

• istraživanje tržišta i promocija

• razvoj poslovnih vještina

• povezivanje studentskih poduzeća s partner poduzećima iz realnog sektora

• pomoć mentorskim pristupom svakom studentskom poduzeću u njegovom poslovanju.

 

Gdje nas možete pronaći?

BIZ - poduzetnički inkubator organiziran je u prostorijama Visoke škole Zrinski, na adresi Selska cesta 119 u Zagrebu, gdje studenti – poduzetnici imaju osigurane prostorije, svu informatičku opremu te pomoć profesora mentora.

 

Voditelj BIZ - studentskog poduzetničkog inkubatora:

Maja Has, mag. oec.

E-mail adresa: maja.has@zrinski.org

 

 


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org