Poduzetnički inkubator


Najrazvijenije zemlje svijeta, kao i Europska unija, prepoznale su važnost podupiranja poduzetništva, razvoja poduzetničke klime i formiranja okvira koji podupire učenje za poduzetništvo.

Poduzetnička inkubacija posebno je važna za stvaranje mladih studentskih poduzeća i pružanje podrške u njihovoj najosjetljivijoj fazi – u ranim začecima razvoja. Studentski poduzetnički inkubator idealno je mjesto za studente koji su usmjereni na inovaciju, imaju dobru poslovnu ideju i žele započeti s vlastitim poslom.

Stručnjaci Visoke škole Nikola Šubić Zrinski kao članovi Radne skupine za razvoj Nacionalne strategije učenja za poduzetništvo 2010. – 2014. temeljem višegodišnjeg iskustva u edukaciji za poduzetništvo, prvi u Hrvatskoj i jedni od rijetkih u Europi, pokrenuli su projekt studentskih poduzetničkih inkubatora sa stvarnim studentskim poduzećima, čime su otvorili put sličnim projektima i za druge institucije. Stvarna se studentska poduzeća nameću kao jedno od mogućih načina rješavanja gospodarske krize i ogromnog problema velike nezaposlenosti mladih ljudi.

Iz te ideje nastala je Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora čiju je potporu za nastanak i rad pružilo i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) te Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO) u čijim je prostorima 2012. godine održana konferencija kada su potpisane prve Izjave o pristupanju MSPI-u.

 

Što je Studentski poduzetnički inkubator?

Studentski poduzetnički inkubator potporna je institucija koja daje na korištenje svoj prostor i pruža usluge i pomoć studentskim poduzećima, koja su osnovana za vrijeme studiranja na stručnom studiju u Visokoj školi Nikola Šubić Zrinski u Zagrebu, studentima specijalističkog studija iste obrazovne ustanove koji već posjeduju svoja poduzeća ili namjeravaju pokrenuti nova poduzeća za vrijeme studiranja te alumnima iste obrazovne ustanove.

 

Koja je misija Studentskog poduzetničkog inkubatora?

Misija SPI-a je podupirati razvoj malog i srednjeg poduzetništva uz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja poduzetničkih ideja i na taj način sudjelovati u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji.

 

Koji su ciljevi Studentskog poduzetničkog inkubatora?

• omogućiti svakom studentu razvoj vlastitih kreativnih potencijala

• implementirati poslovne ideje u okviru rada studentskog poduzeća

• promovirati lokalno poduzetništvo

• povećati broj tvrtki koje opstaju na tržištu

• smanjiti vjerojatnost propasti start-up tvrtki i potaknuti njihov razvoj

• poticati inovativnost i razvoj novih tehnologija

• s dobavljačima i partnerima uspostaviti obostrano korisne odnose u stabilnoj i dugoročnoj suradnji

• povećati zadovoljstvo svih koji imaju interes u uspješnom poslovanju inkubatora.

 

Koje sve usluge pruža Studentski poduzetnički inkubator?

• pružanje savjetodavne i organizacijske pomoći

• poduzetnička i tehnološka edukacija

• prijenos znanja i tehnologije

• usluge poslovnog planiranja i razvoja

• istraživanje tržišta i promocija

• razvoj poslovnih vještina

• povezivanje studentskih poduzeća s partner poduzećima iz realnog sektora

• pomoć mentorskim pristupom svakom studentskom poduzeću u njegovom poslovanju.

 

Gdje nas možete pronaći?

Poduzetnički inkubator organiziran je u prostorijama Visoke škole Zrinski, na adresi Selska cesta 119 u Zagrebu, gdje studenti – poduzetnici imaju osigurane prostorije, svu informatičku opremu te pomoć profesora mentora.

 

Kontakt osoba?

Voditelj studentskog poduzetničkog inkubatora:

Vitomir Tafra, mag. oec.

E-mail adresa: vitomir.tafra@zrinski.org

 

 
Poduzetnički inkubator
Ažurirano: 14. lipnja 2017. 12:46

  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org