Poduzetnički inkubator


Najrazvijenije zemlje svijeta, kao i Europska unija, prepoznale su važnost podupiranja poduzetništva, razvoja poduzetničke klime i formiranja okvira koji podupire učenje za poduzetništvo.

Poduzetnička inkubacija posebno je važna za stvaranje mladih studentskih poduzeća i pružanje podrške u njihovoj najosjetljivijoj fazi – u ranim začecima razvoja. Studentski poduzetnički inkubator idealno je mjesto za studente koji su usmjereni na inovaciju, imaju dobru poslovnu ideju i žele započeti s vlastitim poslom.

Stručnjaci Visoke škole Nikola Šubić Zrinski kao članovi Radne skupine za razvoj Nacionalne strategije učenja za poduzetništvo 2010. – 2014. temeljem višegodišnjeg iskustva u edukaciji za poduzetništvo, prvi u Hrvatskoj i jedni od rijetkih u Europi, pokrenuli su projekt studentskih poduzetničkih inkubatora sa stvarnim studentskim poduzećima, čime su otvorili put sličnim projektima i za druge institucije. Stvarna se studentska poduzeća nameću kao jedno od mogućih načina rješavanja gospodarske krize i ogromnog problema velike nezaposlenosti mladih ljudi.

Iz te ideje nastala je Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora čiju je potporu za nastanak i rad pružilo i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) te Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO) u čijim je prostorima 2012. godine održana konferencija kada su potpisane prve Izjave o pristupanju MSPI-u.

 

Što je Studentski poduzetnički inkubator?

Studentski poduzetnički inkubator potporna je institucija koja daje na korištenje svoj prostor i pruža usluge i pomoć studentskim poduzećima, koja su osnovana za vrijeme studiranja na stručnom studiju u Visokoj školi Nikola Šubić Zrinski u Zagrebu, studentima specijalističkog studija iste obrazovne ustanove koji već posjeduju svoja poduzeća ili namjeravaju pokrenuti nova poduzeća za vrijeme studiranja te alumnima iste obrazovne ustanove.

 

Koja je misija Studentskog poduzetničkog inkubatora?

Misija SPI-a je podupirati razvoj malog i srednjeg poduzetništva uz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja poduzetničkih ideja i na taj način sudjelovati u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji.

 

Koji su ciljevi Studentskog poduzetničkog inkubatora?

• omogućiti svakom studentu razvoj vlastitih kreativnih potencijala

• implementirati poslovne ideje u okviru rada studentskog poduzeća

• promovirati lokalno poduzetništvo

• povećati broj tvrtki koje opstaju na tržištu

• smanjiti vjerojatnost propasti start-up tvrtki i potaknuti njihov razvoj

• poticati inovativnost i razvoj novih tehnologija

• s dobavljačima i partnerima uspostaviti obostrano korisne odnose u stabilnoj i dugoročnoj suradnji

• povećati zadovoljstvo svih koji imaju interes u uspješnom poslovanju inkubatora.

 

Koje sve usluge pruža Studentski poduzetnički inkubator?

• pružanje savjetodavne i organizacijske pomoći

• poduzetnička i tehnološka edukacija

• prijenos znanja i tehnologije

• usluge poslovnog planiranja i razvoja

• istraživanje tržišta i promocija

• razvoj poslovnih vještina

• povezivanje studentskih poduzeća s partner poduzećima iz realnog sektora

• pomoć mentorskim pristupom svakom studentskom poduzeću u njegovom poslovanju.

 

Gdje nas možete pronaći?

Poduzetnički inkubator organiziran je u prostorijama Visoke škole Zrinski, na adresi Selska cesta 119 u Zagrebu, gdje studenti – poduzetnici imaju osigurane prostorije, svu informatičku opremu te pomoć profesora mentora.

 

Kontakt osoba?

Voditelj studentskog poduzetničkog inkubatora:

Vitomir Tafra, mag. oec.

E-mail adresa: vitomir.tafra@zrinski.org

 

MENTORI
Studentskog Poduzetničkog Inkubatora
     
Poduzetništvo, inovacije i menadžment  
Vodstvo
Filozofija poduzetništva

Menadžment konzalting
Menadžment
Strateški menadžment

Osnove projektnog menadžmenta
Operativni menadžment
Upravljanje projektima
Projektni menadžment

Integralno upravljanje poduzećem
Upravljanje inovacijama i znanjem
Poduzetništvo
Integralno upravljanje poduzećem I
Integralno upravljanje poduzećem II
Integralno upravljanje poduzećem III
Integralno upravljanje poduzećem IV

Trgovinsko poslovanje I
Trgovinsko poslovanje II
Poduzetnički menadžment

Organizacijsko ponašanje

Menadžerska ekonomija
Krizni menadžment
Upravljanje rizicima
Upravljanje rizicima u poduzetništvu
Organizacija poduzeća
Kontroling

Menadžment u međunarodnom poslovanju

Upravljanje kvalitetom
+ mr. sc. Julijana Zrno
NOSITELJ GRUPA PREDMETA:
   Vitomir Tafra, mag. oec.
 
     
Ekonomija, marketing i komunikacije  
Ekonomija I
Ekonomija II
Uvod u stručni i znanstveni rad

Poslovna komunikacija
Upravljanje ljudskim resursima

Gospodarska etika

Međunarodni menadžment

Tjelesna i zdravstvena kultura

Poslovni engleski jezik I
Poslovni engleski jezik II
Poslovni engleski jezik III
Poslovni engleski jezik IV

Metodologija istraživanja
Društveno odgovorno poslovanje
Ekonomika poduzeća

Marketing

Poslovni engleski V
Poslovni engleski VI
NOSITELJ GRUPA PREDMETA:
    mr. sc. Tomislav Dobrović, pred.
 
     
Financije, računovodstvo i pravo  
Pravno okruženje poslovanja
Gospodarsko pravo
Trgovačko pravo

Bankarstvo

Osnove bankarskog poslovanja
Bankarstvo

Financijsko upravljanje poduzećem
Poslovna analiza

Financijski menadžment
Menadžersko računovodstvo
Osnove računovodstva
Poduzetničko računovodstvo

Osnove bankarstva i osiguranja

Upravljanje investicijama
NOSITELJ GRUPA PREDMETA:
    mr. sc. Zdravko Tkalec, v. pred.
 
     
Informatika i matematika  
Gospodarska matematika
Poslovna statistika

Gospodarska matematika
Poslovna statistika

Informacijsko-komunikacijski sustavi
Poslovna informatika

Gospodarska matematika
Poslovna statistika

Elektroničko poslovanje
Osnove e-poslovanja
NOSITELJ GRUPA PREDMETA:
    dr. sc. Gabrijela Budimir Šoško, pred.
 
 
Poduzetnički inkubator
Ažurirano: 9. prosinca 2016. 14:00

  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 1 36 47 099
E-pošta :nikola@zrinski.org