Temeljni ciljevi Centra karijera


Temeljni ciljevi Centra karijera

Centar karijera osnovan je kao organizacijska jedinica Visoke škole Nikola Šubić Zrinski koja djeluje u okviru BIZ – studentskog poduzetničkog inkubatora. Centar svojim aktivnostima upotpunjuje formalne studijske programe te pruža studentima cjelovitu podršku tijekom studija. Kroz organizaciju stručnih radionica, edukativnih događaja i praksi, ali i kroz kontinuirano akademsko i profesionalno savjetovanje, potiče se proaktivnost studenata te se usavršuju njihove vještine i kompetencije.

Upravo se zato kao glavni ciljevi Centra ističu: priprema studenata za tržište rada i samostalne poduzetničke projekte, povećanje njihove konkurentnosti i zapošljivosti po završetku studija i umrežavanje studenata s poslovnom zajednicom. U rad Centra uključeni su svi studenti i alumniji Visoke škole, predstavnici poslovne zajednice, poduzeća partneri i poslodavci te osoblje Visoke škole.

 

Aktivnosti Centra karijera:

• Karijerno savjetovanje i profesionalno usmjeravanje studenata

• Akademsko savjetovanje i savjetodavna pomoć oko ispita

• Održavanje edukativnih radionica vezanih uz izradu životopisa, molbi i motivacijskih pisama, simulacija intervjua i ostalih aktivnosti povezanih s procesom selekcije ljudskih potencijala

• Umrežavanje poslodavaca i studenata

• Informiranje studenata o različitim akademskim i profesionalnim događajima, radionicama i projektima

• Pomoć studentima pri planiranju i realizaciji stručnih praksi

• Praćenje statusa i poduzetničke aktivnosti studenata nakon završetka studija

• Suradnja s alumnijima te njihovo uključivanje u rad Centra

• Promocija cjeloživotnog obrazovanja

 

Voditeljica Centra: Maja Has, mag. oec.

e-mail: maja.has@zrinski.org


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org