Natječaj polje prava i polje ekonomije-predavač


Dokument možete preuzeti na ovoj poveznici ili direktno sa stranice. 

 

Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i članka 43, 44. i 45. Statuta Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski te temeljem Odluke Stručnog vijeća, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor u nastavno zvanje

1. jedan izvršitelj u nastavno zvanje predavač u području društvenih znanosti, polje ekonomija,

2. jedan izvršitelj u nastavno zvanje predavač u području društvenih znanosti, polje prava.

Uvjeti za izbor u nastavna i naslovna nastavna zvanja su utvrđeni kriterijima Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (NN 82/08).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu pristupnici trebaju priložiti, u pisanom i elektronskom obliku i sljedeću dokumentaciju:

• životopis s iscrpnim podacima o nastavnom i stručnom radu;

• popis radova i presliku radova relevantnih za izbor;

• presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi i stečenom akademskom stupnju;

• presliku domovnice;

• odluku o prethodnom izboru u zvanje, ako ih posjeduje;

• preslika radne knjižice (elektronički zapis);

• potvrda o radnom iskustvu pristupnika (norma sati).

Prijave s priloženom dokumentacijom (u pisanom i elektronskom obliku na CD-u u PDF formatu) dostaviti s naznakom “ Za natječaj” na adresu:

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski,

Selska cesta 119, Zagreb

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

  Galerija
Logo
  Dokumenti


  Kalendar
 |  12  |  2018
pon uto sri čet pet sub ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

  O nama

Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski je privatna srednja škola koja suvremenim nastavnim metodama obrazuje mlade poslovne ljude za uspješno uključivanje u poslovni svijet.
Kvalitetu našeg programa i rada potvrđuje i priznaje Vijeće za ekonomsko obrazovanje (CEE) iz SAD.

  Kontaktirajte nas:
  Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 1 36 95 588
E-pošta : katarina@zrinski.org