Jesenski rok popravnih ispita i završnog rada


JESENSKI ROK

POPRAVNI ISPITI

21.8.2018. u 10 sati HRVATSKI JEZIK, PODUZETNIŠTVO

22.8.2018. u 10 sati ENGLESKI JEZIK, POSLOVNE KOMUNIKACIJE

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

22.8.2018. u 13.30


  O nama

Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski je privatna srednja škola koja suvremenim nastavnim metodama obrazuje mlade poslovne ljude za uspješno uključivanje u poslovni svijet.
Kvalitetu našeg programa i rada potvrđuje i priznaje Vijeće za ekonomsko obrazovanje (CEE) iz SAD.

  Kontaktirajte nas:
  Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 1 36 95 588
E-pošta : katarina@zrinski.org