Posjetili smo Kuću Šenoa


U ponedjeljak, 13. veljače, učenici trećih razreda uputili su se u Kuću Šenoa u pratnji profesorica Zeba i Lukić.

U Kući smo se upoznali s kulturnom baštinom koju su stvorile četiri generacije obitelji Šenoa. Kućom nas je provela gospođa Jasmina Reis, nasljednica ostavštine obitelji Šenoa, koja i dalje radi na očuvanju obiteljske baštine.

Iz prve smo ruke čuli priču o svim Šenoama, s posebnim naglaskom na romanopisca, pjesnika, novinara, jezikotvorca, prevoditelja, kazališnog kritičara, dramaturga Augusta Šenou koji je za svoga kratkoga života napravio, napisao i ostavio nasljeđe koje ne bi stalo u dugovječni život nekoliko ljudi. Učenike je posebno oduševila soba u kojoj se nalaze namještaj, biblioteka i predmeti koji su pripadali Augustu Šenoi. U Kući se brižno čuva pisaći stol na kojem je Šenoa pisao svoje rečenice i stihove te naslonjač koji je pripadao Augustovom profesoru i prvom rektoru sveučilišta Matiji Mesiću, a koji je August kupio nakon njegove smrti. Saznali smo zanimljivosti iz njegova života i imali priliku pogledati albume s fotografijama, pisma i obiteljske dnevnike.

Kuća Šenoa prenosi novim generacijama spoznaju o obitelji Šenoa te pokušava realizirati zamisao Augusta Šenoe kako približiti knjigu mladima. Šenoa bi rekao:

"Na mlađima stoji svijet, njihov rad – naša budućnost."

"Obrazovanje naroda je zvijezda što nam uvijek pred očima lebdi..."


  O nama

Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski je privatna srednja škola koja suvremenim nastavnim metodama obrazuje mlade poslovne ljude za uspješno uključivanje u poslovni svijet.
Kvalitetu našeg programa i rada potvrđuje i priznaje Vijeće za ekonomsko obrazovanje (CEE) iz SAD.

  Kontaktirajte nas:
  Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 1 36 95 588
E-pošta : katarina@zrinski.org