Poduzetnim „Katarininim“ učenicima pridružili su se i učenici „Slave Raškaj“


U našoj su školi u tijeku radionice izrade uskrsnih ukrasa u sklopu akcije „Poduzetni za Uskrs!“.

„Katarininim“ učenicima i nastavnicima 22. i 24. veljače 2016. na radionicama su se pridružili i učenici, psihologinja i pedagoginja Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj. Suradnja na projektu, u koji je uključena i Udruga „Smiješak za sve“, rezultirat će prodajnom izložbom ukrasa i drugih predmeta uporabne vrijednosti, a naši će ih vrijedni volonteri prodavati u trgovačkom Centru Arena od 10. do 12. ožujka 2016.

Prikupljena će sredstva biti donirana novorođenčadi, djeci do tri godine starosti te majkama i trudnicama smještenim u Kući ljubavi Caritasa Zagrebačke nadbiskupije na Savici.

Pozivamo sve da nam se pridruže tih dana u Areni i da simboličnom donacijom podrže akciju „Poduzetni za Uskrs!“

Pomozimo najmlađima i njihovim majkama materijalnom pomoći iz koje proizlazi i onaj nezaobilazni trenutak moralne podrške i ljubavi!

 


  O nama

Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski je privatna srednja škola koja suvremenim nastavnim metodama obrazuje mlade poslovne ljude za uspješno uključivanje u poslovni svijet.
Kvalitetu našeg programa i rada potvrđuje i priznaje Vijeće za ekonomsko obrazovanje (CEE) iz SAD.

  Kontaktirajte nas:
  Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 1 36 95 588
E-pošta : katarina@zrinski.org