Državna matura

Državna matura skup je ispita kojima se provjeravaju i vrednuju znanja, vještine i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi.

Državna matura obvezna je za učenike gimnazija jer na taj način završavaju srednjoškolsko obrazovanje. Učenici četverogodišnjih strukovnih škola svoje srednjoškolsko obrazovanje završavaju izradbom i obranom završnoga rada, a oni koji žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini također polažu ispite Državne mature.

Kako se pripremaju naši učenici za Državnu maturu

U našoj školi organiziraju se pripreme za polaganje Državne mature iz svih obveznih predmeta. Svake godine također organiziramo i probnu maturu kako bi učenici bili što bolje pripremljeni za jedan od najvažnijih ispita u njihovom školovanju.

Predani rad nastavnika i učenika rezultira uspjehom naših učenika na ispitima Državne mature i upisima na željene visokoškolske ustanove.

DRŽAVNA MATURA 2016./2017.

Upute za prijavu ispita državne mature

Ispitni katalozi za državnu maturu

Kalendar polaganja ispita - Ljetni rok

Kalendar polaganja ispita - Jesenski rok

Izuzetno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na mrežnoj stranici www.postani-student.hr i www.ncvvo.hr, a na kojoj će biti objavljene sve važne obavijesti kao i uvjeti i kriteriji vrednovanja za upis na studijske programe.

Intenzivno se pripremamo za polaganje državne mature!

Autor: Antonija Vađić
Pripreme za državnu maturu

U našoj se školi tijekom cijele godine odvijaju pripreme za državnu maturu iz obaveznih predmeta, a prošlog smo tjedna pojačali tempo. Na intenzivnim smo pripremama tijekom tjedna ponavljali lektirna djela s popisa za esej. Osvrnuli smo se na sadržaj, likove, književne epohe ...

Više
 
Državna matura
Ažurirano: 9. prosinca 2016. 14:00

  O nama

Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski je privatna srednja škola koja suvremenim nastavnim metodama obrazuje mlade poslovne ljude za uspješno uključivanje u poslovni svijet.
Kvalitetu našeg programa i rada potvrđuje i priznaje Vijeće za ekonomsko obrazovanje (CEE) iz SAD.

  Kontaktirajte nas:
  Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 1 36 95 588
E-pošta : katarina@zrinski.org