Poruka ravnatelja


Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na mrežne stranice Instituta za obrazovanje za poduzetništvo ― E4E, prvi hrvatski znanstveno-stručni istraživački institut s fokusom na učenje za poduzetništvo. Osnovan je 2014. godine s ciljem promicanja:

 1. razvoja poduzetničkog učenja na svim razinama i oblicima obrazovanja (formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja za poduzetništvo)
 2. poduzetništva za razvoj gospodarstva
 3. primijenjenih znanstveno-stručnih, istraživačkih, nacionalnih i međunarodnih poduzetničkih projekata
 4. poduzetničke filozofije, pedagogije i psihologije.

U ostvarenju navedenog cilja kreirani su interdisciplinarni istraživački centri koji su tematski, sadržajno i metodološki usklađeni s razvojnim trendovima u poduzetništvu. Interdisciplinarni istraživački centri podijeljeni su u četiri razvojne kategorije:

 1. razvoj obrazovanja za poduzetništvo od predškolskog odgoja, osnovnoškolskog, srednjoškolskog, visokog obrazovanja te cjeloživotnog učenja
 2. razvoj gospodarstva zadružnim, socijalnim i obiteljskim poduzetništvom, poduzetništvom u turizmu, poljoprivredi, zdravstvu i tehnološkoj djelatnosti
 3. razvoj i implementaciju primijenjenih znanstveno-stručnih istraživačkih projekata (nacionalni, regionalni, međunarodni projekti, programi EU, strukturni i drugi fondovi…)
 4. razvoj poduzetničke filozofije, pedagogije i psihologije.

Funkcija svakog interdisciplinarnog istraživačkog centra je:

 1. doprinos istraživanju i istraživačkoj suradnji
 2. podrška i jačanje obrazovanja za poduzetništvo na svim razinama odgoja i obrazovanja
 3. podrška i jačanje poduzetničkih aktivnosti za razvoj gospodarstva
 4. diseminacija istraživačkih rezultata znanstveno-stručnim konferencijama i časopisima te drugim aktivnostima
 5. pribavljanje eksternih istraživačkih projekata i financijskih sredstava

Želite li sudjelovati/surađivati u bilo kojoj od navedenih razvojnih istraživačkih kategorija, postanite član našeg integriranog istraživačkog okruženja. Hvala.

S poštovanjem

dr. sc. Ivica Katavić, prof. v. š.

Ravnatelj Instituta obrazovanja za poduzetništvo ― E4E

  O nama

Institut za obrazovanje za poduzetništvo - E4E, prvi hrvatski znanstveno-stručni istraživački institut s fokusom na učenje za poduzetništvo.

  Kontaktirajte nas:
  Institut za obrazovanje za poduzetništvo - E4E

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : +385 0800 442 442
E-pošta : institut@zrinski.org