Vremenik za maturante

  30. studenoga 2017.
Ažurirano: 6. listopada 2016. 21:27

VREMENIK AKTIVNOSTI ZA UČENIKE 4. RAZREDA, ŠK. GOD. 2016./2017.

Do 20.10.2016. utvrditi teme za završni rad

Do 31.10.2016. izabrati temu za završni rad

Do 31.3.2017. prijava izradbe i obrane završnog rada

31.3.2017. predaja završne verzije z. rada mentorima

19.5.2017. završetak nastave za maturante, sjednice RV i NV

Do 22.5.2017. prijava predmetnih/razrednog ispita

22.-29.5.2017. predmetni i razredni ispiti

Do 23.5. 2017. predaja završnog rada (urudžbiranje u referadi)

1.6.2017. maturalna večer

12.6.2017. obrana završnog rada

30.6.2017. podjela svjedodžbi

Do 10.7. 2017. prijava obrane završnog rada za jesenski rok

Do 21.8.2017. prijava za polaganje razrednih ispita

22.08.2017. razredni ispit

23.08.2017. obrana završnog rada (jesenski rok), sjednice RV i NV

31.08.2017. podjela svjedodžbi

Do 30.11.2017. prijava obrane završnog rada za zimski rok

 

Povratak na obavijesti

  O nama

Obrazovna grupa Zrinski razvija cjeloživotno učenje za poduzetništvo.

  Kontaktirajte nas:
  Obrazovna grupa Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 0800 442 442
E-pošta : grupa@zrinski.org