Otvoren je natječaj za za upis u programe obrazovanja odraslih


Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski raspisuje

N A T J E Č A J

za upis u programe obrazovanja odraslih za stjecanje srednje stručne spreme, doškolovanja ili prekvalifikacije, upisa u pojedini razred, osposobljavanja ili usavršavanja školske godine 2017. /2018.

 

1. Programi za stjecanje srednje stručne spreme:

 • Ekonomist/ica
 • Poslovni/a tajnik/ca
 • Komercijalist/ica
 • Prodavač/ica
 • Upravni/a referent/ica
 • Slastičar
 • Hotelijersko-turistički tehničar
 • Pekar
 • Kuhar
 • Konobar

 

2. Jednogodišnja specijalizacija

 • Samostalni menadžer/ica u poduzetništvu

 

3. Programi usavršavanja:

 • Voditelj/ica projekata financiranih iz EU fondova
 • Samostalni knjigovođa
 • Menadžer/ica primijenjene komunikacije
 • Kuhar/ica specijalist/ica za catering i buffet
 • Specijalist/ica zaštite na radu

 

Programi osposobljavanja:

 • Asistent/ica na EU projektima
 • Dadilja
 • Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba
 • Knjigovođa
 • Agent/ica prodaje
 • Pomoćni/a konobar/ica
 • Pomoćni konobar – barista
 • Pomoćni/a slastičar/ka
 • Pomoćni/a kuhar/ica
 • Postavljač/ica monomernih folija na 2D površine i polimernih folija na 3D objekte
 • Hotelska sobarica
 • Pečenjar/ka
 • Pomoćni pekar
 • Instruktor/ica grupnog fitnesa uz glazbu
 • Barmen i priprematelj koktela
 • Priprematelj bureka i pizza
 • Barista

Posebni programski paketi:

 • Programi za maturante trogodišnjih škola: 3u1, 2u1, 1+1

 

Upisi u tijeku!

Za sve informacije možete se obratiti na besplatni telefon 0800 442 442 ili 01/36 95 587: e-mail: petar@zrinski.org; ili u referadu, radnim danom od 9.00–17.00 sati na adresi Selska cesta 119, u Zagrebu.

  O nama

Obrazovna grupa Zrinski razvija cjeloživotno učenje za poduzetništvo.

  Kontaktirajte nas:
  Obrazovna grupa Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 0800 442 442
E-pošta : grupa@zrinski.org